Historiek...

Het is al onder de naam "Den Engel" bekend in de 14e eeuw.
Rond 1400 is de eigenaar, een zekere Willem Lammenssone sr.

Zoals bijna alle huizen op de Grote Markt wordt het eigendom van kooplieden in de loop van de  15e eeuw.
Zo blijkt het in 1465 eigendom te zijn van een Brugs koopman, Francois Gheraerts, die het in dat jaar verkoopt aan een zekere Thielman Palm.
Eigenaars in de 16e eeuw zijn onder meer Peter Oeyls en Francois Lycoops, beiden eveneens kooplui.
Dit blijft waarschijnlijk zo in de 17e eeuw waarbij het pand terug van eigenaar wisselde door een zekere Lenaert van Uffel.
In 1740 wordt er een drogisterij in ondergebracht.
Dit blijkt uit een opschrift op de gevel, dat men terugvindt op de foto's aan de noordzijde van de Grote Markt die dateren van begin 1900.
Rond die tijd werd het huis gerestaureerd en kreeg het zijn huidige uitzicht en werd het een café.

Er moet op gewezen worden dat "Den Engel" of "Witte Engel" maar het hoekhuis Grote Markt - Braderijstraat geworden is na de verbreding van deze laatste straat in de vorig eeuw, waardoor het werkelijke oorspronkelijke hoekhuis, het befaamde "Tafeltje Rond" verdween.

 

Wat valt je meteen op als je ons café binnen komt? Die grote klok, centraal in het midden tegen het plafond.
Waarom staat die klok stil? En waarom op vijf voor twaalf?
Steeds vragen onze nieuwe klanten achter het verhaal van de klok.

Hier ons verhaal...

Het verhaal is dat van assepoester die na het bal en veel plezier maken, thuis moest zijn voor de klok twaalf tikte.
Wel, in Den Engel blijft de klok op vijf voor twaalf staan. Dit wil zeggen dat het zeker geen tijd is om naar huis te gaan en zo lang mogelijk plezier en vertier te maken!!!

Wij vonden dit een leuk verhaal, maar het had evengoed iets anders kunnen zijn .... :)

 

 

“Café Den Engel” 
Het café met een geschiedenis